எம்மைப்பற்றி
முகவரி:
அரச சார்பற்ற நிறுவனங்களுக்கான செயலகம்,
உள்ளக நிர்வாக அமைச்சு,
5ம் மாடி, செத்சிரிபாய,
பத்தரமுல்ல
10120
இலங்கை

மின்னஞ்சல்: இம்மின்னஞ்சல் முகவரியானது spam bots இற்குப் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது. இதனைப் பார்க்க நீங்கள் முதலில் JavaScript ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
தொலைபேசி: 094-11-2-888424
மின்-நகல்: 094-11-2-877376

pic