தொடர்பு

Address:
Ministry of Public Security 
National Secretariat for Non-Governmental Organizations,
15th Floor,
Suhurupaya,
Battaramulla,
sri Lanka

E-mail :

இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.


Telephone :

Director General
:
(0094) 112864483
Director
:
(0094) 112888424
Asst Director
:
(0094) 112884612 
Email: இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
General
:
(0094) 112877376
Fax : (0094)112884612